09156530804    
  جمعه, 04 خرداد 1403  
کمیته سیاست گذاری
حامیان علمی
محل برگزاری همایش
گروه طرح و توسعه آرمان
معرفی همایش (دکتر ضیائی)
معرفی همایش (دکتر شریعتمدار)
معرفی برخی کارگاه ها
برگزارکننده
درخواست مشارکت در همایش
کمیته اجرایی
آسانسور بام بران توس
معرفی برخی کارگاه ها